Anasayfa    |  Künye   |  Etik Sorumluluklar   |  İletişim   |

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Özet


KÜÇÜK PRENS ADLI ESERİN DALE’NİN YAŞANTI KONİSİ’NE GÖRE İNCELENMESİ

Bu araştırmanın amacı, dünyada önemli bir okur kitlesine sahip, etkileyiciliği ve öğreticiliği bakımından önemli bir eser olan Küçük Prens’i Edgar Dale´nin Yaşantı Konisi’nin basamaklarına göre incelemektir. Dale’nin Yaşantı Konisi öğretimi anlaşılır ve kalıcı hâle getirdiği için Küçük Prens’in incelenmesi eserin farklı boyutlarını ortaya koyması bakımından da önem taşımaktadır. Araştırma betimsel çalışma olarak kurgulanmış olup veriler içerik analizi yöntemi kullanılarak değerlendirilmiştir. Belirlenen eserdeki ifadeler Edgar Dale´nin Yaşantı Konisi’nin basamakları dikkate alınarak tespit edilmiştir. Araştırmada Küçük Prens’teki cümlelerle Yaşantı Konisi’nin basamakları sıklık durumlarına göre gruplandırılmıştır. Araştırmada Antoine de Saint-Exupéry`nin Küçük Prens adlı eserinde Edgar Dale´nin Yaşantı Konisi’nin sözel sembollerle edinilen yaşantılar (f=56), görsel sembollerle (f=35), geziler yoluyla (f=12), dramatizasyonla (f=12), model ve numunelerle (f=7) ve doğrudan doğruya edinilen maksatlı yaşantılar (f=10) basamaklarına uygun içeriğe yer verildiği ancak radyo-plaklarla, hareketli resimlerle, televizyonla, sergiler yardımıyla ve gösteriler yoluyla edinilen yaşantılar basamaklarına ise yer verilmediği görülmüştür. Ulaşılan sonuçlar incelenen eserin Dale’nin yaşantı konisindeki basamakları genel olarak karşıladığı ve birçok basamağa uygun içerik sunduğunu göstermiştir.Anahtar Kelimeler

Küçük Prens, Edgar Dale, Yaşantı Konisi


Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres : Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı ARTVİN
Telefon : 04662151043-2333 Faks :
Eposta : bugudergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri