Anasayfa    |  Künye   |  Etik Sorumluluklar   |  İletişim   |

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Özet


HÂCE MUHAMMED LUTFİ’NİN HULÂSATÜ’L- HAKAYIK ADLI ESERİNDE YER ALAN “HAZER KIL KIRMA KALBİN KİMSENİN CÂNINI İNCİTME” ŞİİRİNDEKİ DEĞERLER

Bir ulusun sahip olduğu sosyal, kültürel, ekonomik ve bilimsel değerlerini kapsayan maddi ve manevi ögelerin bütünü olarak tanımlanan değer kavramı günümüzde birçok alanda kullanıldığı gibi eğitim alanında da kullanılmaktadır. Bu araştırma ile Muhammed Lutfî’nin Hulâsatü’l- Hakayık adlı eserinde yer alan “Hazer Kıl Kırma Kalbin Kimsenin Cânını İncitme” adlı şiirdeki eğitsel değerlerin incelenmesi amaçlanmaktadır. Nitel araştırma deseni ile hazırlanan bu araştırmada veriler doküman incelemesi yöntemiyle toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde nitel analiz tekniklerinden içerik analizi kullanılmıştır. Araştırmanın bulguları araştırmacı tarafından yapılan araştırmada toplanan verilerden yola çıkılarak oluşturulmuştur. Muhammed Lutfî’nin eserleri incelendiğinde, eserlerinin birçok değer unsuru barındırdığı görülmektedir. Muhammed Lutfî’nin eserlerinde en çok “alçakgönüllülük”, “kişilik sahibi olma” ve “sevgi” değeri görüldüğü belirlenmiştir.Anahtar Kelimeler

Muhammed Lutfî, Hulâsatü’l- Hakayık, Hazer Kıl Kırma Kalbin Kimsenin Cânını İncitme, değer, şiir


Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Dergimizin Eylül 2021 Sayısı Yayımlanmıştır.


Adres : Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı ARTVİN
Telefon : 04662151043-2333 Faks :
Eposta : bugudergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri