Anasayfa    |  Künye   |  Etik Sorumluluklar   |  İletişim   |

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Özet


TÜRKÇENİN YURT DIŞINDA YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNE GENEL BİR BAKIŞ

Bu araştırmanın amacı, Türkçenin yurt dışında yabancı dil olarak öğretimini bütüncül bir bakış açısıyla ele almaktır. İki aşamadan oluşan bu araştırmada betimsel tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın birinci aşamasında, yurt dışında Türkçenin yabancı dil olarak öğretildiği eğitim kurumları belirlenmiş ve 106 farklı ülkede 693 farklı eğitim kurumunda Türkçe öğretimine yer verildiği tespit edilmiştir. Araştırmanın ikinci aşamasında ise yurt dışında Türkçenin yabancı dil olarak öğretimiyle ilgili yapılmış 193 çalışmaya ulaşılmış ve içerik analizi kullanılarak bu çalışmaların yıllara, ülkelere, yayın türüne, konulara ve araştırma yöntemine göre dağılımları incelenmiştir. Araştırma sonucunda; 2010 yılından itibaren Türkçenin yurt dışında öğretimiyle ilgili akademik çalışmalarda artış olduğu, çalışmalarda genellikle araştırmaya konu olan ülkedeki Türkçe öğretimi hakkında bilgilere yer verildiği, en çok makale ve bildiri türünde yayın yapıldığı ve ağırlıklı olarak nitel yöntemin kullanıldığı görülmüştür.Anahtar Kelimeler

Yurt dışında yabancı dil olarak Türkçe öğretimi, Yurt dışında Türkçe öğreten kurumlar, Yurt dışında Türkçe öğretimi üzerine bilimsel çalışmalar


Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres : Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı ARTVİN
Telefon : 04662151043-2333 Faks :
Eposta : bugudergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri