Anasayfa    |  Künye   |  Etik Sorumluluklar   |  İletişim   |

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Özet


U. FOLKNERİN TRİLOGİYASINDA (ÜÇLEMESİNDE) ZAMAN VE İNSAN KONSEPSİYASININ BƏDİİ-ESTETİK KONTRASTDA İFADƏSİ

Məqalə XX əsdə Amerikanın böyük yazıçısı U.Faulknerin trilogiyasından və bu trilogiyaya daxil olan romanların əsas bədii-estetik konsepsiyası kimi zaman və insandan bəhs edir. Zaman, Fokner romanlarının başlıca estetik xüsusiyyətlərindən biri olaraq qalır. W.Faulknerin görə onun əsərlərindəki hadisələrin və obrazların təkamülü və inkişafında məhz zaman və məkan anlayışları böyük rol oynayır. Məqalədə, zaman məfhumu, həm də mürəkkəb üslubun yaranmasının əsas məqsədi kimi çıxış edir və həmin anlayışın müəllifin yazdığı yalnız üçlüyünün deyil, eləcə də, əvvəlki əsərlərinin də xarakterik xüsusiyyətlərinin formalaşmasında funksional rolu olduğu aşkar olunur.

Məqalədə zaman anlayışı digər vacib ədəbi-fəlsəfi konsepsiya olan insan anlayışıyla əlaqəli şıkildə təhlil edilir.. Məqalədə zaman və insan arasındakı ziddiyyət və bu iki məfhumun insanlığa, bəşəriyyətə olan təsiri təhlil olunur.Anahtar Kelimeler

Zaman, mif, xronotop, ekzistensial.


Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres : Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı ARTVİN
Telefon : 04662151043-2333 Faks :
Eposta : bugudergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri