Anasayfa    |  Künye   |  Etik Sorumluluklar   |  İletişim   |

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Özet


FRANSA’DA YAŞAYAN İKİ DİLLİ TÜRK ÇOCUKLARININ ANA DİLİ ÖĞRENME VE KULLANMA DURUMLARINA İLİŞKİN VELİ GÖRÜŞLERİ

Ana dili ve toplum dili farklı olan çocuklar, her iki dilde de farklı dilsel yeterliklere sahiptir. İki dilli olarak tanımlanan bu çocukların ana dilini yeterli düzeyde öğrenmesi ve kullanması, toplum dilini öğrenmelerinde ve olumlu kişilikler geliştirmelerinde oldukça önemlidir. Ana dili ve toplum dilini öğrenmede, ailelerin tutumunun oldukça belirleyici olması nedeniyle bu araştırmada Fransa’da yaşayan iki dilli Türk çocuklarının ana dili Türkçeyi öğrenme ve kullanma durumlarına ilişkin veli görüşlerinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemi benimsenmiştir. Katılımcılardan yapılandırılmış görüşme formu ile elektronik ortamda toplanan araştırma verilerinin analizinde betimsel analiz tekniğinden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda, Fransa’da yaşayan Türk ailelerin çocuklarıyla ilk olarak ana dilinde iletişime geçtiği; ancak çocukların en iyi konuştukları / anladıkları dilin Fransızca olduğu belirlenmiştir. Fransa’da yaşayan iki dilli Türk çocuklarının; sosyal çevredeki dilin Fransızca olması, Fransızcanın daha kolay gelmesi, Türkçeyi yeterince bilmemesi, ailenin Türk dili ve kültüründen uzaklaşması gibi nedenlerle Fransızca konuşmayı tercih ettikleri ve çocukların günlük hayatta Türkçeyi az sıklıkta kullandıkları belirlenmiştir. Katılımcılar, COVID-19 pandemi sürecinde Fransa’da Türkçe derslerine katılımların olumsuz yönde değiştiğini; Türkçe ve Türk Kültürü dersi saatlerinin yetersiz olduğunu bildirmişlerdir. Fransa’da yaşayan iki dilli Türk çocuklarının sözcük dağarcıklarının yetersizliğinden, Fransızca söz dizimine göre Türkçe tümceler kurulmasından, Fransızca ve Türkçe alfabedeki harflerin karıştırılmasından ve Fransızca-Türkçe karışık tümceler kurulmasından kaynaklı sorunlar yaşadıkları tespit edilmiştir. Çocukların yaşadığı dil sorunlarının çözümüne ilişkin ise Türkçe ders saatlerinin artırılması, Türkçe kitapların okutulması, öğretmenlerin Fransa’daki Türklerden seçilmesi gibi önerilerde bulunulmuştur.Anahtar Kelimeler

İki dillilik, iki dilli Türk çocuklarına Türkçe öğretimi, Fransa ve iki dillilik, Türkçe-Fransızca


Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Dergimizin Eylül 2021 Sayısı Yayımlanmıştır.


Adres : Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı ARTVİN
Telefon : 04662151043-2333 Faks :
Eposta : bugudergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri