Anasayfa    |  Künye   |  Etik Sorumluluklar   |  İletişim   |

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ÇILDIRLI ÂŞIK ŞENLİK’İN ŞİİRLERİNDE GEÇEN KİŞİ ADLARI
(NAMES OF PERSONS MENTIONED IN ÇILDIRLI ÂŞIK ŞENLİK’S POEMS )

Yazar : Cengiz GÖKŞEN    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 3(4)
Sayfa : 347-363
    


Özet

19. yüzyılın ikinci yarısında Çıldır ve çevresinde yaşamış, Doğu Anadolu bölgesinin en büyük âşıklarından biri olan Şenlik, şiirlerinde lirik konulardan çok sosyal olaylara ve konulara yer vermiştir. Şenlik, konuları ve olayları işlerken gerektiğinde konunun içinde bulunanların ve olayların kahramanlarının isimlerini anmaktan çekinmemiştir. Şenlik’in şiirlerinin tamamını okuyanların ilk dikkatini çekecek unsurlardan biri şiirlerde geçen kişi adlarının çokluğudur. Bu çalışmada Şenlik’in şiirlerinde geçen kişi adları tespit edilmiştir. Bunlar; dinle ilgili kişiler, devlet ve düşünce adamları, destan ve hikâye kahramanları, Şenlik’in çevresindeki kişiler olarak dört ana başlık altında tasnif edilmiştir. Bu isimler arasında Şenlik’in yaşadığı bölgedeki kişilere ait isimlerin fazlalığı dikkat çekmektedir. Bu durum, Şenlik’in yaşadığı dönemin sosyokültürel yapısı yanında, tarihine de ışık tutmaktadır. Bu itibarla, çalışmanın sonuç kısmında bu kadar ismin anılmasın sebepleri ve sonuçları üzerinde durulmuştur.Anahtar Kelimeler

Âşık Şenlik, Çıldır, âşıklık geleneği, âşık şiirinde kişi adlarıAbstract

Şenlik who is one of the famous minsterls of the East Anatolia Region and lived in the second half of the 19th century in Çıldır and its surroundings gives an important place to social phenomena and issues from lyrical issues in his poems. While dealing with these issues and phenomena Şenlik openly indicates the names of heroes phenomena. One of the points which can attract the attention of a reader of Şenlik’s poems is the prevalence of the names in his poems. İn this study, persons’ names take place in Şenlik’s poems are determined and these names are arranged into four different categories religious, intellectuals and statesmen, epic, and story heroes, among the names of poems. Among these names, it attracts one’s attention that these names are mainly associated with the region where Şenlik had lived. This situation gives information about sociocultural structure as well as the history of the period in which. In this context, the conclusion part of this study focuses on the reasons and results of the reference to the names.Keywords

Âşık Şenlik, Çıldır, minstrel tradion, names of people in minstrel poetry

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Dergimizin Mart 2023 Sayısı Yayımlanmıştır.


Adres : Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı ARTVİN
Telefon : 04662151043-2333 Faks :
Eposta : bugudergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri