Anasayfa    |  Künye   |  Etik Sorumluluklar   |  İletişim   |

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

İBRAHİM KOCA VE DEDE KORKUT OĞUZNAMELERİ’NİN BURSA NÜSHASI ÜZERİNE
(ABOUT İBRAHİM KOCA AND DEDE QORQUD OGHUZNAMAS’S BURSA MANUSCRIPT )

Yazar : Cengiz ALYILMAZ  - Semra ALYILMAZ  
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 3(4)
Sayfa : 275-324
    


Özet

Türk dilinin, edebiyatının, tarihinin ve kültürünün yazılı kaynaklarından söz edildiğinde akla gelen eserlerden biri hiç kuşkusuz ki Dede Korkut Oğuznameleri’dir. Dede Korkut Destanları, Dede Korkut Hikâyeleri, Dede Korkut Soylamaları vb. adlarla da anılan Dede Korkut Oğuznameleri, hem geçmişte hem de günümüzde bütün Türk dünyasında en fazla okunan ve bilinen eserlerden biri olmuştur. Bunda Dede Korkut Oğuznameleri’nin etnik ve kültürel kimliğin (Türklüğün, Türk kimliğinin ve Türk kültürünün) korunmasında ve gelecek kuşaklara aktarılmasında son derece etkili bir araç olarak kullanılmasının rolü büyüktür.

Dede Korkut Oğuznameleri’nin 2022 yılına kadar Dresden, Vatikan, Ankara ve Günbed yazmalarının / nüshalarının olduğu bilinmektedir. Oysa 2018 yılında din görevlisi Sait COŞAR tarafından Bursa’nın Nilüfer ilçesinin Fadıllı mahallesinden temin edilerek İbrahim KOCA’ya hediye edilen ve İbrahim KOCA tarafından da Bursa Büyükşehir Belediyesinin kurduğu Muradiye Kur’an ve El Yazmaları Müzesine bağışlanan, 2019 yılından beri de belirtilen müzede sergilenen Dede Korkut Oğuznameleri’ne ait eser, 2022 yılına kadar bilim dünyasının dikkatini çekmemiştir. Eserin varlığından bilim dünyasını Ersen ERSOY haberdar etmiş; Saadettin ÖZÇELİK de TDK tarafından yayımlanan Türk Dili dergisinde bir tanıtım yazısı yayımlamıştır.

Bu makalede önce Dede Korkut Oğuznameleri’nin Bursa Nüshası’nı Bursa Büyükşehir Belediyesine bağışlayan koleksiyoner, kültür ve sanat erbabı, iş adamı İbrahim KOCA hakkında bilgi verilmekte sonra da Dede Korkut Oğuznameleri’nin Bursa Nüshası ve bu nüshanın kaynağı hakkında bölgede tarafımızdan yapılan araştırma ve incelemelere yer verilmektedir.Anahtar Kelimeler

İbrahim KOCA, Dede Korkut Oğuznameleri, Dede Korkut Oğuznameleri’nin Bursa Nüshası, Nilüfer / Fadıllı, Bursa Büyükşehir Belediyesi Muradiye Kur’an ve El Yazmaları MüzesiAbstract

When the written sources of the Turkish language, literature, history, and culture are mentioned, one of the works that come to mind is undoubtedly the Dede Qorqud Oghuznamas. Dede Qorqud Epics, Dede Qorqud Stories, etc. which are also known by other names of Dede Qorqud Oghuznamas, have been one of the most widely read and known works both in the past and today in the whole Turkish world. In this respect, the use of Dede Qorqud Oghuznamas as a highly effective tool in the preservation of ethnic and cultural identity (Turkishness, Turkish identity, and Turkish culture) and transferring it to future generations has a great role.

It is known that there are manuscripts of Dede Qorqud Oghuznamas in Dresden, Vatican, Ankara, and Günbed until 2022. However, a manuscript of Dede Qorqud Oghuznamas, which was obtained from the Fadıllı neighbourhood of Bursa’s Nilüfer district in 2018 by a religious officer named Sait COŞAR, was given as a gift to İbrahim KOCA, and then the work was donated to the Muradiye Quran and Manuscripts Museum established by the Bursa Metropolitan Municipality, and has been exhibited in the specified museum since 2019. The work of Dede Qorqud Oghuznamas hadn’t attracted the attention of the scientific world until 2022. Ersen ERSOY informed the scientific world of the existence of the work; Saadettin ÖZÇELİK also published an introductory article in Türk Dili journal published by TDK.

In this article, firstly, information is given about the collector, culture, and art connoisseur, businessman İbrahim KOCA, who donated the Bursa Manuscript of Dede Qorqud Oghuznamas to Bursa Metropolitan Municipality. Then, the Bursa Manuscript of the Dede Qorqud Oghuznamas and the research and examinations made by us in the region about the source of this manuscript is mentioned.Keywords

İbrahim KOCA, Dede Qorqud Oghuznamas, Bursa Manuscript of the Dede Qorqud Oghuznamas, Nilüfer / Fadıllı, Bursa Metropolitan Municipality Muradiye Quran and Manuscripts Museum

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Dergimizin Mart 2023 Sayısı Yayımlanmıştır.


Adres : Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı ARTVİN
Telefon : 04662151043-2333 Faks :
Eposta : bugudergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri