Anasayfa    |  Künye   |  Etik Sorumluluklar   |  İletişim   |

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

MUHAMMED MEHDİ TEBRİZÎ’NİN FEVAİD-İ AHMEDÎ (KAVAİD-İ TÜRKÎ-LÜGÂT-TEMSİLAT) ADLI ESERİ ÜZERİNE
(ON THE WORK OF MUHAMMED MEHDİ TEBRİZÎ TITLED FEVAİD-İ AHMEDÎ (KAVAİD-İ TÜRKÎ-LÜGÂT-TEMSİLAT) )

Yazar : Farhad RAHİMİ    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 3
Sayfa : 230-250
    


Özet

Türkçenin çok eskiliğinden kaynaklanan sağlam yapısı ve güçlü dil bilgisi onu her zaman ilgi ve cazibe odağı kılmıştır. Tarih boyu bu dili başka dilli halklara öğretmek için çeşitli sözlükler ve dil bilgisi eserleri yaratıldığı gibi İran sahasında da birçok Türkçe dil bilgisi ve sözlük meydana getirilmiştir. Bunlardan Farhad Rahimi tarafından yayımlanan Abdurrahim Şirvanî’nin dil bilgisi ve sözlükten ibaret Mazharu’t-Türkî adlı eseri ve Kaçar Türk hâkimiyeti döneminden önceye ait olan Fevaid-i Ahmedî adlı eseri sayabiliriz. Fevaid-i Ahmedî Farsça ile yazılan Türkçe dil bilgisi ve Türkçe-Farsça sözlük ve Türkçe atasözlerinden ibaret bir eserdir. Fevaid-i Ahmedî, Muhammed Mehdi Tebrizî tarafından Seyyid Ahmed Ali Han Bahadırlı Bahadır adına 1784 yılında kaleme alınmıştır. Bu çalışmada kısa bir girişten sonra “Fevaid-i Ahmedî” başlığı altında verilen “Eserin Tanıtımı ve Düzeni”, “Eserin Yazma Nüshaları”, “Eserin Üzerinde Yapılan Çalışma”, “Eserin Sözcük Bilimi ve Sözlük Bilimi Açısından Değerlendirilmesi” alt başlıkları ile bu eser hakkında bilgi verilip incelenmiştir.Anahtar Kelimeler

Azerbaycan Türkçesi, Azerbaycan Türkçesi Sözlüğü, sözcük bilimi, sözlük bilimi, Fevaid-i Ahmedî, Muhammed Mehdi Tebrizî, İran, 18. yüzyıl, dil bilgisi, atasözleriAbstract

The strong structure of Turkish and its strong grammar which originated from the very old Turkish language, have always made it the center of attention and attraction. Throughout history, various dictionaries and grammar works have been created to teach this language to people with other languages, and many Turkish grammar and dictionaries have been created in the Iranian area. Of these, is a work of Abdurrahim Shirvanî named Mazharu’t-Türkî that published by Farhad Rahimi, consisting of grammar and dictionary, and a work named Fevaid-i Ahmedî that belongs to before the period of Qajar Turkish domination that published by Farhad Rahimi. Fevaid-i Ahmedî is a work consisting of Turkish grammar written in Persian and Turkish-Persian dictionary and Turkish proverbs. Fevaid-i Ahmedî was written by Muhammed Mehdi Tebrizî in the name of Seyyid Ahmed Ali Han Bahadırlı Bahadır in 1784. In this study, after a short introduction, information has been given about this work and analyzed under the subheadings of “Presentation and Layout of the Work”, “Manuscripts Copies of the Work”, “Studies on the Work”, “Evaluation of the Work In Terms of Lexicology And Lexicography” under the heading of “Fevaid-i Ahmedî”.Keywords

Azerbaijan Turkish, Azerbaijan Turkish Dictionary, lexicology, lexicography, Fevaid-i Ahmedî, Muhammed Mehdi Tebrizî, Iran, 18th century, grammar, proverbs

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Dergimizin Eylül 2021 Sayısı Yayımlanmıştır.


Adres : Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı ARTVİN
Telefon : 04662151043-2333 Faks :
Eposta : bugudergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri