Anasayfa    |  Künye   |  Etik Sorumluluklar   |  İletişim   |

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

HÂCE MUHAMMED LUTFİ’NİN HULÂSATÜ’L- HAKAYIK ADLI ESERİNDE YER ALAN “HAZER KIL KIRMA KALBİN KİMSENİN CÂNINI İNCİTME” ŞİİRİNDEKİ DEĞERLER
(VALUES IN HÂCE MUHAMMED LUTFİ’ POEM TITLED “HAZER KIL KIRMA KALBİN KİMSENİN CANINI İNCİTME” IN HIS WORK NAMED HULÂSATÜ’L HAKAYIK )

Yazar : Muhammet Lütfü AKYÜZ    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 3
Sayfa : 298-313
    


Özet

Bir ulusun sahip olduğu sosyal, kültürel, ekonomik ve bilimsel değerlerini kapsayan maddi ve manevi ögelerin bütünü olarak tanımlanan değer kavramı günümüzde birçok alanda kullanıldığı gibi eğitim alanında da kullanılmaktadır. Bu araştırma ile Muhammed Lutfî’nin Hulâsatü’l- Hakayık adlı eserinde yer alan “Hazer Kıl Kırma Kalbin Kimsenin Cânını İncitme” adlı şiirdeki eğitsel değerlerin incelenmesi amaçlanmaktadır. Nitel araştırma deseni ile hazırlanan bu araştırmada veriler doküman incelemesi yöntemiyle toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde nitel analiz tekniklerinden içerik analizi kullanılmıştır. Araştırmanın bulguları araştırmacı tarafından yapılan araştırmada toplanan verilerden yola çıkılarak oluşturulmuştur. Muhammed Lutfî’nin eserleri incelendiğinde, eserlerinin birçok değer unsuru barındırdığı görülmektedir. Muhammed Lutfî’nin eserlerinde en çok “alçakgönüllülük”, “kişilik sahibi olma” ve “sevgi” değeri görüldüğü belirlenmiştir.Anahtar Kelimeler

Muhammed Lutfî, Hulâsatü’l- Hakayık, Hazer Kıl Kırma Kalbin Kimsenin Cânını İncitme, değer, şiirAbstract

The concept of value, which is defined as the whole of material and spiritual elements that includes the social, cultural, economic, and scientific values of a nation, is used in many fields today as well as in the field of education. With this research, it is aimed to examine the educational values in the poem named “Hazer Kıl Kırma Kalbin Kimsenin Cânını İncitme”, which is included in Muhammed Lutfi's work named Hulâsatü’l- Hakayık. In this study, which was prepared as a qualitative research design, the data was collected by document analysis. Content analysis, one of the qualitative analysis techniques, was used to evaluate the data. The findings of the research were created based on the data collected in the research conducted by the researcher. When Muhammed Lutfi's works are examined, it is seen that they contain many value elements. It has been determined that the values of "humility", "having personality" and "love" are seen the most in the works of Muhammed Lutfi.Keywords

Muhammed Lutfi, Hulâsatü’l- Hakayık, Hazer Kıl Kırma Kalbin Kimsenin Cânını İncitme, value, poem

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Dergimizin Eylül 2021 Sayısı Yayımlanmıştır.


Adres : Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı ARTVİN
Telefon : 04662151043-2333 Faks :
Eposta : bugudergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri