Anasayfa    |  Künye   |  Etik Sorumluluklar   |  İletişim   |

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

‘CİNNET BAHÇESİ’NDE METNİN ERİLLİĞİ VE ERKEKLİĞİN METİNSELLİĞİ
(THE MASCULINITY OF THE TEXT AND THE TEXTUALITY OF MASCULINITY IN THE ‘CİNNET BAHÇESİ’ )

Yazar : Erdi AKSAKAL    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 2(1)
Sayfa : 59-73
    


Özet

Kurgu olarak yapılaşan erkeklik, sıkı sıkıya uyulması gereken bir akit gibi, iktidar, emek ve kateksis ilişkisi ile açığa çıkmakta, toplumsal cinsiyet düzeninde önemli bir alana sahip olmaktadır. “Cinnet Bahçesi”, karısını öldürmüş bir erkeğin, erkeklik inşa ve temsili sürecinde gayret gösterirken ne kadar başarısız olduğunu göstermeye ve katilin kim olduğunu sorgulatmaya çalışmaktadır. Esasen zanlının itirafları, cinayetle ilgili ipuçları, katilin kim olduğunu açıkça ortaya koysa da cinayeti işleyecek erkeklik kurgusu ve inşasının yeterli davranış, jargon ve uygulamalardan eksik olmasına yönelik kabuller, katilin kim olduğuna yönelik bir arayışa sevk etmektedir. Bu arayış, erkeklik kurgusu ve inşası içerisinde çeşitli erkeklik tiplerinin varoluş süreci hakkında ipuçları sunmaktadır. 

Söz konusu metin yapıbozuma uğratıldığında metnin cinsiyeti ve erkeklik kurguları gün yüzüne çıkmaktadır. Ayrıca ataerkil sistemin hegemonyası, ataerkil iktidardan fazla pay alamayan erkekliklerin, erkek olma yolunda aşağılanmaktan korkma, korkuyor olmaktan utanma, sessizlik ve içe kapanma şeklinde tezahür eden duygulara sahip olmasına neden olmaktadır. Çalışma, Ayfer Tunç’un Mağara Arkadaşları adlı eserinde, “Cinnet Bahçesi”ndeki Müeyyet’in karısını öldürdüğü bilinmesine rağmen, eril dile sahip olmaması, kendisini ispat edememesi, ayrıcalıklı erkeklik performansına erişememesini analiz ederken, baskın erkeklerin ve hatta kadınların zihninde şüpheler oluşturmasını, en azından kendilerini ikna edememeleri gerçeğini, ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Aynı zamanda çalışma, katilin kim olduğunu düşünürken, çeşitli erkeklik kurgularına rastlamaktadır. Bunun yanı sıra kadını mahremiyet içerisinde, hane sınırında tutmayı amaçlayan namusun, kadının ahlak ve iradesine bağlı bir süreç ürünü olarak değerlendirildiği karmaşık zihin yapısı üzerine cümle kurmayı hedeflemektedir.Anahtar Kelimeler

Ataerkil hegemonya, edebiyat, erkeklik, namus, toplumsal cinsiyetAbstract

Masculinity, structured as a fiction, is revealed by the relationship between power, labor, and cathexis, like a strictly obeyed contract, and has an important area in the gender order. The Cinnet Garden tries to show how unsuccessful a man who killed his wife was in the process of building and representing masculinity and to question who the killer was. Although the confessions of the suspect, the clues about the murder reveal who the killer is, the assumptions that the masculinity fiction and construction that will commit the murder are lacking in adequate behavior, jargon, and practices lead to a search for who the killer is. This search offers clues about the existing process of various types of masculinity within the construction and construction of masculinity. 

When the text in question is deconstructed, the gender and masculinity fictions of the text come to light. In addition, the hegemony of the patriarchal system causes the masculinities, who do not have more shares in the patriarchal power, to have feelings of fear of being humiliated, the embarrassment of being afraid, silence, and introversion. The study aims to reveal that even though it is known that he killed his wife, Müeyyet did not have a masculine language, could not prove himself, could not attain a privileged masculine performance, created doubts in the minds of dominant men and even women, and at least they could not convince them. At the same time, the work comes across various masculinity fictions while considering who the killer is; It aims to construct a sentence on the complex mindset in which honor, which aims to keep women in privacy and at the boundary of the household is also considered as a processed product dependent on the morality and will of the woman.Keywords

Patriarchal hegemony, literature, masculinity, honor, gender

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres : Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı ARTVİN
Telefon : 04662151043-2333 Faks :
Eposta : bugudergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri