Anasayfa    |  Künye   |  Etik Sorumluluklar   |  İletişim   |

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

KİTAB-I TÜRKÎ (FERHENG-İ NASÎRÎ) SÖZLÜĞÜNDEKİ YANLIŞLAR ÜZERİNE
(ON THE WRONGS OF KİTAB-I TÜRKÎ (FERHENG-İ NASÎRÎ) DICTIONARY )

Yazar : Farhad RAHİMİ    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 2(1)
Sayfa : 36-43
    


Özet

Çağatay Türkçesi, 15. yüzyılın başlarından 20. yüzyılın başlarına kadar kullanılan bir yazı dilidir. Nevayî’nin ölümünden sonra, onun eserlerinin kolayca okunması için, İslam dünyasının her bir köşesinde çeşitli sözlükler yazılmaya başlandı. Genellikle Osmanlı İmparatorluğu, İran, Azerbaycan, Hindistan ve Türkistan’da yazılan ve Türk dilinin tarihî gelişimi için çok büyük bir değere sahip olan bu sözlükler bir sözlükçülük ekolü oluşturmuştur. İran sahasında da Ali Şir Nevayî’nin eserlerini anlamak üzere birçok Çağatay Türkçesi sözlüğü düzenlenmiştir. Bunlardan bir tanesi 17. yüzyılın ikinci yarısında, Safevi Dönemi’nde II. Şah Safî yani Şah Süleyman’ın (hük. 1666-1694) münşisi olan Muhammed Rıza Nasîrî Tusî’nin oğlu Abdul-Cemil bin Muhammed Rıza Nasîrî Tusî tarafından Farsça olarak yazılan Kitab-ı Türkî  (Ferheng-i Nasîrî) sözlüğüdür. Bu çalışmada önce eser üzerinde yapılan çalışmalar ve el yazması nüshaları hakkında bilgi verilmiş daha sonra sözlükte bulunan yanlışlar üzerinde durulmuştur.Anahtar Kelimeler

Çağatay Türkçesi, Çağatay Türkçesi sözlükleri, Nevayî, sözlük bilimi, Kitab-ı Türkî (Ferheng-i Nasîrî), Abdul-Cemil bin Muhammed Rıza Nasîrî Tusî, İran, 17. yüzyılAbstract

Chagatai Turkish, is a writing language that the Turks continue to use from the beginning of the 15th century until the beginning of the 20th century. After Nevayi’s death, various dictionaries began to be written on every corner of the world of Islam, so that his works could easily be read. These dictionaries, written mostly in the Ottoman Empire, Iran, Azerbaijan, India or Turkestan and having a great value for the historical development of the Turkish language have created a lexicographical schools. Also in the Iran field many Chagatai Turkish dictionaries were arranged to understand the works of Ali Shir Nevayi. One of them is Kitab-i Turkî  (Ferheng-i Nasîrî) Chagatai Turkish-Persian dictionary was written in the second half of the 17th century, during the Safavid period by Muhammed Riza Nasîrî Tusî’s son Abdul-Cemil bin Muhammed Riza Nasîrî Tusî the secretary of II. Shah Safî or Shah Suleiman (government 1666-1694). In this study, after was given the information about the work, the works done on it and İts manuscript copies, was emphasized the mistakes in dictionary.Keywords

Chagatai Turkish, Chagatai Turkish dictionaries, Nevayi, lexicography, Kitab-i Türkî  (Ferheng-i Nasîrî), Abdul-Cemil bin Muhammed Riza Nasîrî Tusî, Iran, 17th century

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres : Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı ARTVİN
Telefon : 04662151043-2333 Faks :
Eposta : bugudergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri