Anasayfa    |  Künye   |  Etik Sorumluluklar   |  İletişim   |

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ÇOCUKLARA YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ ÜZERİNE HAZIRLANAN MAKALELERİN İNCELENMESİ
(A REVIEW OF ARTICLES WRITTEN ON TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE TO CHILDREN )

Yazar : Hanife Şeyda DUDAK   - Nurşat BİÇER  
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 2(1)
Sayfa : 102-121
    


Özet

Bu çalışma, çocuklara yabancı dil olarak Türkçe öğretimi alanında yazılmış olan çalışmaların genel eğilimini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma sürecinde “çocuklara Türkçe öğretimi” kavramı üzerinde durulmuştur. Konuyla ilgili çalışmalara Google Akademik arama motoru, Dergipark, Ebscohost ve Researchgate veri tabanları üzerinden ulaşılmıştır. Çalışmada meta-sentez modeli kullanılmıştır. Meta-sentez çalışmaları, ele alınan alan ile ilgili incelenen çalışmaların verilerini, yöntemlerini ve kuramsal yönünü ayrıntılı bir şekilde irdeleme fırsatı sunar. Tarama sonucunda belirlenen çalışmalar içerik analizi yöntemi kullanılarak incelenmiştir. Bu çalışmalar yayımlanma yılları, yazar sayıları, amaçları, konuları, araştırma modelleri, hedef kitleleri, veri toplamada kullanılan araçlar, verilerin analizinde kullanılan yöntemler ve sonuçları açısından değerlendirilmiştir. İncelenmiş olan makalelerin genel eğilimleri ve makalelerin sonuçları sınıflandırılarak grafik ve tablolar hâlinde verilmiştir. Yapılan analiz sonucunda çocuklara yabancı dil olarak Türkçe öğretimi alanında hazırlanan makalelerin genel eğilimleri belirlenmiştir. Araştırma sonucunun yapılacak araştırmalara yön göstermesi beklenmektedir.Anahtar Kelimeler

Çocuklara Türkçe öğretimi, yabancılara Türkçe öğretimi, meta-sentez, literatür incelemesiAbstract

This research was carried out to assess the overall trend in articles written in the area of teaching Turkish as a foreign language to children. Throughout the research, attention was paid to the concept of "teaching Turkish to children". Searches were performed through the Google Academic, Dergipark, Ebscohost, and Researchgate databases when deciding on the research made on the subject. The meta-synthesis model was used in the study. The Meta-synthesis method offers the ability to deeply analyze the data, methods, and theoretical aspects of the reviewed studies. The articles identified as a result of the scanning were analyzed using the content analysis method. These articles were analyzed in terms of year of publication, the number of authors, aim, topic, research model, intended audience, data collection method, data analysis methods, and results. The general trends of the articles reviewed, and the conclusions of the articles are categorized and illustrated as graphics and tables in the findings section.  The results of the analysis determined the general trends of articles published in the field of teaching children Turkish as a foreign language. The results of the research are expected to guide the researches to be conducted.Keywords

Teaching Turkish to children, teaching Turkish as a foreign language, meta-synthesis, literature review

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres : Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı ARTVİN
Telefon : 04662151043-2333 Faks :
Eposta : bugudergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri