Anasayfa    |  Künye   |  Etik Sorumluluklar   |  İletişim   |

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

DMİTRİ DMİTRİYEVİÇ VASİLYEV’İN ARDINDAN
(AFTER DMİTRİ DMİTRİYEVİÇ VASİLYEV )

Yazar : Cengiz ALYILMAZ    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 2(1)
Sayfa : 1-28
    


Özet

Ne kadar imkân sağlanırsa sağlansın bilim dallarının gelişmesinde ve ilerlemesinde esas itibarıyla bilim insanlarının rolü oldukça fazladır. Nitekim pek çok bilim dalı vefakâr bilim insanlarının özverili çalışmaları sayesinde değer kazanmış ve gelişme göstermiştir. Türkoloji çalışmaları da hem ülkemizde hem de ülkemizin dışında kurumsal her türlü çabaya rağmen bazı şahısların gayretleriyle bugünkü noktaya gelmiştir.

“Rusya Türkolojisi” olarak da adlandırılan “Rusya’daki Türkoloji faaliyetleri”nin ciddi bir devlet politikasının ürünü olarak yüzyılı aşkın bir süreden beri adından söz ettirdiği bilinmektedir. Ancak Rusya’daki Türkoloji çalışmalarının da bugünkü aşamaya gelmesinde bazı bilim insanlarının çalışmaları önemli rol oynamıştır.

Rusya Türkolojisi’ne âdeta damgasını vuran bilim insanlarından biri de Dmitri Dmitriyeviç VASİLYEV olmuştur. VASİLYEV’in çalışmaları esas itibarıyla eski Türk tarihi ve eski Türk yazıtlarıyla ilgilidir. Ancak o, çalışmalarını yalnızca bunlarla sınırlandırmamış; Türkoloji’nin her alanıyla ilgilenmiş; Türklerin yaşayışına, inanışına, diline, edebiyatına, kültürüne… ait pek çok konu hakkında makaleler ve bildiriler yazmıştır.

Ömrünü Türkoloji’ye, Türk tarihine ve Türk yazıtlarına adayan Rusya Bilimler Akademisi Üyesi Dmitri Dmitriyeviç VASİLYEV, 18 Ocak 2021 tarihinde Covid19 salgını yüzünden hayatını kaybetmiştir. 

Bu makalede VASİLYEV’in hayatı, mizacı, Türkoloji ve yazıt bilimi alanında yapmış olduğu bazı çalışmaları hakkında bilgi verilmektedir.Anahtar Kelimeler

Dmitri Dmitriyeviç VASİLYEV, Rusya Federasyonu, Türkoloji, eski Türk yazıtları, tarihAbstract

The role of scientists in the development and advancement of scientific disciplines is pivotal, independent of the level of support provided for science. Indeed, many disciplines have developed and become acclaimed thanks to the selfless work of devoted scientists. Likewise, the field of Turkology has become what it is today thanks to the efforts of some individuals, in addition to the efforts of the institutions in Turkey and abroad.

Also named as “Russian Turkology”, the “Turkology studies in Russia” are known to be strongly supported in the context of a state policy with a history of more than a century. However, the studies of certain scientists played a significant role in shaping Russian Turkology.

One of the scientists who left their mark on the field of Russian Turkology is Dmitri Dmitrieviç VASİLYEV. VASİLYEV’s works are mainly on ancient Turkic history and ancient Turkic inscriptions. However, he did not confine himself to these aspects of Turkology as he conducted many studies and wrote many papers on the lives, beliefs, languages, literature works, and cultures of the Turks.

Russian Academy of Sciences member Dmitri Dmitriyeviç VASİLYEV, who dedicated his life to Turkology, Turkic history, and Turkic inscriptions, passed away of Covid-19 on 18 January 2021. 

In this article, the life and the character of VASİLYEV, as well as some of his studies on Turkology and epigraphy, were discussed.Keywords

Dmitri Dmitriyeviç VASİLYEV, Russian Federation, Turkology, ancient Turkic inscriptions, history

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres : Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı ARTVİN
Telefon : 04662151043-2333 Faks :
Eposta : bugudergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri