Anasayfa    |  Künye   |  Etik Sorumluluklar   |  İletişim   |

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

FERHENG-İ VASSAF’TAKİ YANLIŞLAR ÜZERİNE
(ON THE WRONGS OF FERHENG-İ VASSAF )

Yazar : Farhad RAHİMİ    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 2(2)
Sayfa : 162-170
    


Özet

Tarih-i Vassaf, İlhanlı Devleti’nin divan hizmetinde bulunan Abdullah Vassaf tarafından beş cilt hâlinde H 728’de (1328) yazılmıştır. Eserde Gazan Han Dönemi ile ilgili önemli bilgiler yer almaktadır. Çok süslü bir üslupla kaleme alınan eserdeki Arapça, Farsça, Türkçe ve Moğolca birçok sözcük ve terim metnin anlaşılmasını güçleştirmektedir. Bu sebepten dolayı eserin anlaşılması güç olan sözcüklerini içeren Ferheng-i Vassaf sözlüğü düzenlenmiştir. Sözlük, Nazmîzade Hüseyin tarafından H 1118 (1706) yılında kaleme alınmıştır. Bu sözlükte birtakım eksiklik ve yanlışlar yer almaktadır. Bu çalışmada önce eser hakkında kısaca bilgi verilmiş daha sonra Ferheng-i Vassaf’ta bulunan yanlışlar üzerinde durulmuştur.Anahtar Kelimeler

Tarih-i Vassaf, Ferheng-i Vassaf, İran, sözlük bilimi, Türkçe, Moğolca, Çağatay Türkçesi.Abstract

Tarih-i Vassaf is a five-volume book was written by Abdullah Vassaf, who was in Divan service of Ilkhanid state in 728 (1328). There is important information related to the period of Gazan Han. The Arabic, Persian, Turkish and Mongolian words and terms in the work written in a very fancy style make it difficult to understand the text. For this reason, the Ferheng-i Vassaf dictionary containing the words that are difficult to understand was arranged. The dictionary was written by Nazmîzade Hüseyin in 1118 (1706). This dictionary contains some deficiencies and mistakes. In this study, after was given the information about the work, was emphasized the mistakes in Ferheng-i Vassaf.Keywords

Tarih-i Vassaf, Ferheng-i Vassaf, Iran, lexicography, Turkish, Mongolian, Chagatai Turkish.

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres : Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı ARTVİN
Telefon : 04662151043-2333 Faks :
Eposta : bugudergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri