Anasayfa    |  Künye   |  Etik Sorumluluklar   |  İletişim   |

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

OYUNLAŞTIRMA YAKLAŞIMININ 3. SINIF OKUMA VE YAZILI ANLATIM BECERİLERİNE YÖNELİK TUTUMA VE AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ
(THE EFFECT OF GAMIFICATION ON THIRD GRADE READING AND WRITING SKILL ATTITUDE AND ACADEMIC ACHIEVEMENT )

Yazar : Mehtap ÇAYIR   - Fatih CAN  
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 6
Sayfa : 343-365
    


Özet

Bu çalışmada, oyunlaştırma yaklaşımının okuma ve yazılı anlatım becerilerine yönelik tutuma ve akademik başarıya etkisi araştırılmıştır. Araştırmanın örneklemini Orta Karadeniz Bölgesinde bir devlet ilkokulunun 2019-2020 eğitim öğretim yılında üçüncü sınıfa devam etmekte olan 63 öğrenci oluşturmaktadır. Öğrencilerin 33’ü deney grubunda, 30’u ise kontrol grubunda yer almaktadır. Bu araştırmada yarı-deneysel model kullanılmıştır. Deney ve kontrol grubundaki bireylerin okumaya, yazılı anlatıma yönelik tutumunu ve Türkçe dersi akademik başarısını belirlemeye yönelik olarak veri toplama araçları uygulanmıştır. Veriler analiz edilirken SPSS 23 veri analizi programı kullanılmıştır. Verilerin analizinde betimsel ve kestirimsel istatistik tekniklerinden yararlanılmıştır. Deney ve kontrol gruplarında uygulama öncesi ve sonrası arasında anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. Sonuç olarak, oyunlaştırılmış Türkçe dersi uygulamasının öğrencilerin okuma ve yazma becerilerine yönelik tutumlarını olumlu yönde değiştirdiği ve Türkçe dersi akademik başarısını artırdığı tespit edilmiştir.Anahtar Kelimeler

Oyunlaştırma yaklaşımı, Türkçe dersi, okuma becerisi, yazılı anlatım becerisi, akademik başarı, tutumAbstract

This paper aims at examining the effect of the gamification approach on students’ attitudes towards reading and written expression and academic success. The sample for this study consists of 63 third-grade students attending a state school in the Central Black Sea Region of Turkey during the 2019-2020 school year. While 33 students were included in the experimental group, the remaining 30 students were in the control group. A quasi-experimental design was used. Certain data collection instruments were used to determine participants’ attitudes towards reading and written expression and success in the Turkish course. SPSS v. 23.0 was employed to analyze data. Descriptive and predictive statistical techniques were used. Significant differences were obtained between experimental and control groups before and after the implementation. Finally, it was concluded that the gamified Turkish course positively affected participants’ attitudes towards reading and written expression and increased academic success in the Turkish course.Keywords

Gamification approach, Turkish course, reading skills, written expression skills, academic success, attitude

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Dergimizin Eylül 2021 Sayısı Yayımlanmıştır.


Adres : Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı ARTVİN
Telefon : 04662151043-2333 Faks :
Eposta : bugudergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri