Anasayfa    |  Künye   |  Etik Sorumluluklar   |  İletişim   |

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

“NEDEN SONRA” KAVRAM İŞARETİNİN MUSTAFA KUTLU’NUN ESERLERİNE YANSIMASI
(THE CONCEPT SIGN NEDEN SONRA’S REFLECTION ON MUSTAFA KUTLU’S WORKS )

Yazar : Mahir KAVUN    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 3(1)
Sayfa : 30-50
    


Özet

Bu araştırmanın amacı bir kavram işareti olan “neden sonra”nın, Mustafa KUTLU’nun eserlerindeki yansımasının tespit edilmesidir. Bu amaç çerçevesinde Kutlu’nun 1970 yılında yayımlanan ilk hikâye kitabından (Ortadaki Adam) başlamak kaydıyla; 1’i çocuk kitabı, 12’si deneme, 3’ü gezi kitabı, 28’i hikâye ve 1’i nehir söyleşi olmak üzere toplam 45 kitabı incelenerek “neden sonra”nın izi sürülmüştür. İçinde “neden sonra” geçen cümleler belirlenerek bağlam içinde söz konusu kavram işaretinin kullanıldığı anlam/lar tespit edilmiştir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi kullanılmıştır.

Çalışma neticesinde Mustafa KUTLU’nun eserlerinde “neden sonra”nın; 1 çocuk kitabında 2; 8 denemede 18; 2 gezi kitabında 3; 25 hikâyede 75; olmak üzere 37 kitapta 98 kere geçtiği belirlenmiştir.

Kitaplarda geçen “neden sonra” kavram işaretinin 86’sının Türkçe Sözlük’teki (2011) maddenin birinci anlamıyla; 12’sinin de ikinci anlamıyla kullanıldığı tespit edilmiştir.Anahtar Kelimeler

Mustafa KUTLU, kavram işareti, neden sonra, zarfAbstract

This research aims to determine the reflection of “neden sonra”, which is a concept mark, in Mustafa KUTLU’s works. Within the framework of this purpose, starting from Kutlu’s first storybook (Ortadaki Adam) published in 1970; A total of 45 books, including 1 children’s book, 12 essays, 3 travel books, 28 stories, and 1 biographical interview, were examined and the “neden sonra” was traced. Sentences with “neden sonra” in them were determined and the meaning/s in which the concept sign was used in the context was determined. Document analysis, one of the qualitative research methods, was used in the research.

As a result of the study, “neden sonra” in Mustafa KUTLU’s works; 2 in 1 children’s book, 18 in 8 essays, 3 in 2 travel books, 75 in 25 storybooks; it has been determined that it is mentioned 98 times in 37 books.

It has been determined that 86 of the “neden sonra” concept marks in the books are used with the first meaning of the item in the Turkish Dictionary (2011) and 12 with the second meaning.Keywords

Mustafa KUTLU, concept mark, neden sonra, adverb

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres : Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı ARTVİN
Telefon : 04662151043-2333 Faks :
Eposta : bugudergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri