Anasayfa    |  Künye   |  Etik Sorumluluklar   |  İletişim   |

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ KONUŞMA ÖZ YETERLİKLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
(AN INVESTIGATION INTO THE SPEAKING SELF-EFFICACY OF PRE-SERVICE ENGLISH LANGUAGE TEACHERS )

Yazar : Ammar TEKİN   - Hakan SARITİKEN - Onur ER  
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 3(2)
Sayfa : 155-171
    


Özet

Bu araştırmanın amacı İngilizce öğretmeni adaylarının konuşma öz yeterliklerini çeşitli değişkenler (cinsiyet, sınıf düzeyi, anne öğrenim düzeyi, baba öğrenim düzeyi, akademik başarı) açısından incelemektir. Araştırma tarama yöntemiyle yürütülmüştür. Araştırmada örneklem basit seçkisiz örnekleme yöntemiyle belirlenmiştir. Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesinde 2021-2022 eğitim öğretim yılında öğrenim gören 161 İngilizce öğretmeni adayı araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak Katrancı ve Melanlıoğlu’nun (2013) geliştirdiği “Öğretmen Adayları İçin Konuşma Öz-Yeterlik Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek “topluluk önünde konuşma”, “etkili konuşma”, “konuşma kurallarını uygulama”, “konuşma içeriğini düzenleme” ve “konuşmasını değerlendirme” adlı beş alt boyut ve 25 maddeden oluşmaktadır. Araştırmanın sonucunda İngilizce öğretmeni adaylarının konuşma öz yeterlik düzeylerinin yüksek olduğu belirlenmiştir. Ayrıca erkek İngilizce öğretmeni adaylarının topluluk önünde konuşma öz yeterliklerinin kadın İngilizce öğretmeni adaylarına göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir ve İngilizce öğretmeni adaylarının konuşma öz yeterliklerinde sınıf düzeyinin belirleyici bir unsur olduğu sonucuna ulaşılmıştır.Anahtar Kelimeler

Konuşma, öz yeterlik, İngilizce öğretmeni adayı, etkili konuşmaAbstract

The study investigates the pre-service English language teachers’ speaking self-efficacies in regards to several variables (gender, grade level, mother’s education level, father’s education level, academic achievement). The study employs a survey method. The sample is determined via random sampling, which consists of 161 pre-service English language teachers studying at the Faculty of Education, Duzce University, Turkey. The data is collected via the “Speaking Self-Efficacy Scale for Pre-Service Teachers”, developed by Katranci and Melanlioglu (2013). The scale consists of five sub-dimensions, which are: “speaking in public”, “speaking effectively”, “applying the rules of speech”, “organizing the content of speech” and “evaluating speech” and 25 items in total. The study indicates that pre-service teachers of English have high speaking self-efficacy. Male pre-service English language teachers have higher “speaking in public” self-efficacy than female pre-service teachers. Grade level is found to be a determining factor in pre-service English language teachers’ speaking self-efficacy.Keywords

Speaking, self-efficacy, pre-service English language teachers, effective speaking

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres : Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı ARTVİN
Telefon : 04662151043-2333 Faks :
Eposta : bugudergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri