Anasayfa    |  Künye   |  Etik Sorumluluklar   |  İletişim   |

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

TÜRKÜLERDEKİ İSİM GRUBU ÖRNEKLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
(A REVIEW UPON THE SAMPLES OF THE NOUN GROUPS IN TURKISH FOLK SONGS )

Yazar : Gülsüm SUYER    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 3(2)
Sayfa : 106-118
    


Özet

Sözcükler, evrendeki nesneleri ve eylemleri karşılayan ve onlara ad olan dil birlikleridir. Öte yandan tek bir sözcük ile karşılanması mümkün olmayan, sözcüklerden daha geniş dil birlikleri de mevcuttur. Varlığa ad olan sözcükleri nitelemeye yarayan bu dil birlikleri, sözcük öbekleridir. Sözcük öbekleri tek bir nesneyi ve eylemi birlikte karşılayan sözcükler topluluğudur. Sözcük öbekleri içerisinde bir sıfat ve bir isim unsurundan meydana gelen öbeklere sıfat tamlaması grubu/isim grubu denilmektedir.

Çalışmada Merdan Güven’in On Bin Yılın Türküsü ve Kırık Sazın Türküsü eserlerinden seçilen elli (50) türküde tespit edilen sıfat tamlaması grubu/isim grubu örnekleri incelenmiştir. Çalışmanın amacı, türkülerde bulunan sıfat tamlaması grubu/isim gruplarının saptanmasıdır. Tarama ve örnekleme yöntemiyle belirlenen öbeklerin türkü metinleri içerisindeki kullanım sıklığı ortaya konulmuştur. Bulgular, sıfat tamlaması grubu/isim grubu ana başlığı içerisinde 11 alt başlıkta değerlendirilmiştir.Anahtar Kelimeler

Sözcük öbekleri, isim, sıfat, sıfat tamlaması, türküAbstract

Words are the language units that describe objects and verbs in the universe. On the other hand, there are larger language units that can not be defined with a single word than words. These language units qualifying words are called word phrases. A phrase is a collection of words that describes a single object and action as a whole. The phrases consisting of an adjective and a noun are called adjective clause group/noun group.

In this study, samples of the adjective clause group/noun group are examined in fifty folk songs which are chosen from Merdan Guven's "On Bin Yılın Türküsü" and "Kırık Sazın Türküsü". This study aims to determine the adjective clause group/noun group involved in the Turkish folk songs and it also tries to find out the frequency of occurrence of these groups. The finding is considered as eleven titles under the main banner of adjective clause group/noun group.Keywords

Word phrases, noun, adjective, adjective clause, folk song

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres : Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı ARTVİN
Telefon : 04662151043-2333 Faks :
Eposta : bugudergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri