Anasayfa    |  Künye   |  Etik Sorumluluklar   |  İletişim   |

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ÂŞIK ŞENLİK’İN ŞİİRLERİNDE OSMANLI’YA BAKIŞI VE DEVLET ANLAYIŞI
(ÂŞIK ŞENLİK’S APPROACH TO THE OTTOMAN AND STATE IN THE POEMS )

Yazar : Ali ÇELİK    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 3(4)
Sayfa : 364-378
    


Özet

Halk şiiri veya âşıklık geleneği başta olmak üzere birçok adla anılan şiir söyleme biçimi, Türk milletinin en köklü sanat dallarından biridir. Bu sanat faaliyetini, kendisine âşık denilen sanatkârlar, başta saz olmak üzere, bir müzik aleti/enstrüman eşliğinde şifahi olarak icra ederler. Halkın içinde yetişen âşıklar, halkın duygu ve düşüncelerinin canlı şahidi ve tercümanıdırlar. Bu âşıklardan biri de 19. yüzyılın ikinci yarısında yaşamış olan Âşık Şenlik’tir.

Ardahan’ın Çıldır ilçesinde doğmuş olan Âşık Şenlik 14 yaşında rüyasında bade içmiş ve çevrenin en ünlü âşıklarından biri olmuştur. Kars ve Ardahan’ın Rus ve Ermeniler tarafından işgal edildiği yıllarda yaşamış olan Şenlik’in hayatı işgalcilerle mücadeleyle geçmiştir. Söylediği şiirlerle bir yandan Türk toplumunu bilinçlendirirken bir yandan da toplumun zorluklara katlanma ve dayanma, esarete direnme gücünü zinde tutmuştur. İşgal güçlerinin bütün zorlamalarına karşın, hayatı pahasına olacak olsa bile Osmanlı Devleti’ne bağlılığından taviz vermemiştir. Bu bağlamda bu çalışmada Âşık Şenlik’in Osmanlıya bakışı, nitel bir çalışma olarak literatür tarama ve metin analizi teknikleriyle Âşık Şenlik’in şiirleri esas alınarak metin merkezli olarak incelenmiştir. Çalışmanın amacı Âşık Şenlik’in ve onun şahsında bir âşığın halkın direnme gücünü zinde tutmadaki fonksiyonunu, devletine bağlılığını göstermektir. Anahtar Kelimeler

Âşık Şenlik, âşık şiiri, devlete bağlılıkAbstract

The form of poetry, which is known by many names, especially folk poetry or the tradition of minstrelsy, is one of the most rooted branches of the art of the Turkish nation. Artists who are called in love perform this art activity orally, accompanied by a musical instrument/instrument, especially saz. The minstrels who grew up in the public are the living witnesses and translators of the feelings and thoughts of the people. One of these minstrels is Âşık Şenlik, who lived in the second half of the 19th century.

Âşık Şenlik, who was born in the Çıldır district of Ardahan, drank wine in his dream at the age of 14 and became one of the most famous minstrels of the region. Şenlik, who lived in the years when Kars and Ardahan were occupied by the Russians and Armenians, spent his life fighting against the invaders. While raising the awareness of Turkish society with the poems he sang, the other hand, he kept the society's power to endure and endure hardships and resist captivity. Despite all the compulsions of the occupying forces, he did not compromise his loyalty to the Ottoman Empire, even if it was at the cost of his life. In this context, this study, Âşık Şenlik's view of the Ottoman Empire was examined as a text-centered study, based on the poems of Âşık Şenlik, using literature review and text analysis techniques as a qualitative study. The study aims to show the function of Âşık Şenlik and a lover in his person in keeping the resistance power of the people alive, and their loyalty to the state.Keywords

Âşık Şenlik, minstrel poetry, loyalty to the state

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Dergimizin Mart 2023 Sayısı Yayımlanmıştır.


Adres : Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı ARTVİN
Telefon : 04662151043-2333 Faks :
Eposta : bugudergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri