Anasayfa    |  Künye   |  Etik Sorumluluklar   |  İletişim   |

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Özet


TÜRKÇENİN EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİNDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEYE İLİŞKİN YÜKSEK LİSANS TEZLERİNİN TEMATİK VE METODOLOJİK AÇIDAN İNCELENMESİ

Eğitimde ölçme, kişinin yetkinlik derecesini sayısal terimlerle anlamak için kullanılan bir süreçtir. Değerlendirme, eğitimde öğrencinin öğrenme düzeyini belirlemek için yapılan bir işlemdir. Sağlıklı bir ölçme ve değerlendirme sistemi, öğretmenlerin öğrencilerin ilerleme düzeylerini belirlemelerine ve eğitimin kalitesini artırmalarına yardımcı olur. Onun için eğitimde ölçme ve değerlendirme, öğrenci performanslarının belirlenmesi ve eğitim sisteminin başarısının ölçülmesi için vazgeçilmez bir aşamadır. 

Bu çalışma, Türkçe Eğitimi, Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi ve Yurt Dışındaki Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi alanlarında yapılan yüksek lisans tezlerini analiz ederek, ölçme ve değerlendirme konusunda alanyazındaki mevcut durumu, tematik ve metodolojik olarak incelemeyi amaçlamaktadır. Bu çalışmada, Türkçenin eğitim ve öğretimi alanında hazırlanmış yüksek lisans tezleri doküman analizi yöntemiyle incelenmiştir. Çalışmada, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Ulusal Tez Merkezinden temin edilen 18 yüksek lisans tezi yıllara, üniversitelere, konulara, anahtar sözcüklere, araştırma yöntemlerine, çalışma gruplarına, örneklem yöntemlerine, örneklem gruplarına, örneklem alınan eğitim kurumlarına, örneklem alınan coğrafi merkezlere, veri toplama araçlarına, veri analizi yöntemlerine ve veri analiz programlarına göre incelenmiştir. Çalışmada nitel veri analizi için içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Yapılan tematik ve metodolojik analiz neticesinde tespit edilen bulgular makalenin ilgili bölümlerinde açıklanmıştır.Anahtar Kelimeler

Türkçenin eğitim ve öğretimi, ölçme ve değerlendirme, yüksek lisans tezleri, tematik ve metodolojik inceleme


Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres : Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı ARTVİN
Telefon : 04662151043-2333 Faks :
Eposta : bugudergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri