Anasayfa    |  Künye   |  Etik Sorumluluklar   |  İletişim   |

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Özet


ORTAOKUL TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ METİN YAZARLARININ BİYOGRAFİLERİ HAKKINDA ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

Eğitimin bütün kademelerinde kazanımlara ulaşabilmek için kullanılan en temel ve işlevsel materyallerin ders kitapları olduğu görülmektedir. Türkçe dersinde de öğrencilerin kazanımlara ulaşabilmelerini sağlamak için genellikle metinler ve metinlere bağlı etkinlikler kullanılmaktadır. Farklı metin türleriyle öğrenciler bilgi ve becerinin yanında kendi zihin dünyasını geliştiren yazarlarla da karşılaşır. Öğrencilerin okuduğu metnin yazarını biyografiler aracılığıyla tanıması onların hem metne hem de yazara karşı ilgisini arttırmaktadır. Bu çalışmada; ortaokul Türkçe ders kitaplarında yer alan metin yazarları ve biyografileri belirlenmiş ve bu noktada biyografilerin öğrenci üzerindeki etkisi, niteliği ve kalıcılığı gibi problem durumları öğretmen görüşleri doğrultusunda incelenmiştir. Çalışma nitel araştırma yönteminde olup yarı yapılandırılmış görüşme yöntemiyle veriler toplanmış ve elde edilen verilerin içerik analizi yapılmıştır. Ardından elde edilen sonuçlarla ilgili genel bir değerlendirme yapılarak biyografilerin öğrencilere ilham kaynağı olabilecek nitelikte olduğu ve öğrencilerin okuduğu metne karşı ilgisini arttırarak metni kavramasına yardımcı olabileceği sonucuna varılmıştır. Böylece biyografi metinleri öğrencilerin gelişimi açısından önemli görülmüş olup biyografi metinlerinin kültürel ve edebî değerlerin öğrenciye kazandırılmasında önemli rol oynadığı sonucuna ulaşılmıştır.Anahtar Kelimeler

Türkçe ders kitapları, metin yazarları, biyografiler, öğretmen görüşleri


Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres : Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı ARTVİN
Telefon : 04662151043-2333 Faks :
Eposta : bugudergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri