Anasayfa    |  Künye   |  Etik Sorumluluklar   |  İletişim   |

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Özet


ÇOCUKLARA YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ ÜZERİNE HAZIRLANAN MAKALELERİN İNCELENMESİ

Bu çalışma, çocuklara yabancı dil olarak Türkçe öğretimi alanında yazılmış olan çalışmaların genel eğilimini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma sürecinde “çocuklara Türkçe öğretimi” kavramı üzerinde durulmuştur. Konuyla ilgili çalışmalara Google Akademik arama motoru, Dergipark, Ebscohost ve Researchgate veri tabanları üzerinden ulaşılmıştır. Çalışmada meta-sentez modeli kullanılmıştır. Meta-sentez çalışmaları, ele alınan alan ile ilgili incelenen çalışmaların verilerini, yöntemlerini ve kuramsal yönünü ayrıntılı bir şekilde irdeleme fırsatı sunar. Tarama sonucunda belirlenen çalışmalar içerik analizi yöntemi kullanılarak incelenmiştir. Bu çalışmalar yayımlanma yılları, yazar sayıları, amaçları, konuları, araştırma modelleri, hedef kitleleri, veri toplamada kullanılan araçlar, verilerin analizinde kullanılan yöntemler ve sonuçları açısından değerlendirilmiştir. İncelenmiş olan makalelerin genel eğilimleri ve makalelerin sonuçları sınıflandırılarak grafik ve tablolar hâlinde verilmiştir. Yapılan analiz sonucunda çocuklara yabancı dil olarak Türkçe öğretimi alanında hazırlanan makalelerin genel eğilimleri belirlenmiştir. Araştırma sonucunun yapılacak araştırmalara yön göstermesi beklenmektedir.Anahtar Kelimeler

Çocuklara Türkçe öğretimi, yabancılara Türkçe öğretimi, meta-sentez, literatür incelemesi


Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres : Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı ARTVİN
Telefon : 04662151043-2333 Faks :
Eposta : bugudergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri