Anasayfa    |  Künye   |  Etik Sorumluluklar   |  İletişim   |

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Özet


BORÇALI VE ÇILDIR KARAPAPAK / TEREKEME AĞZINDA ÇOKLUK VE HÂL KATEGORİLERİ

Türk milletinin vatan hâline getirdiği kadim yörelerden biri, bugün Gürcistan sınırları içinde bulunan Borçalı’dır. Bu bölgede yaşayan nüfusun büyük bölümünü kaynaklarda “Karapapak” veya “Terekeme” olarak adlandırılan Türkler oluşturmaktadır. Özellikle 1828 Türkmençay Antlaşması ile 1877-1878 Osmanlı - Rus Savaşı sonrası kitleler hâlinde Türkiye’ye göç eden Karapapak / Terekeme Türkleri, ağız özellikleri itibarıyla Türkiye ile Türk Dünyası’nı birbirine bağlar. Azerbaycan sahasında Batı gurubu ağızları; Türkiye sahasında ise Doğu grubu ağızları içinde değerlendirilen Karapapak / Terekeme ağzı, Borçalı ve Türkiye’de ses, şekil, söz varlığı açısından çok büyük oranda aynı özellikleri sergiler. Bu çalışmada Borçalı ve Çıldır Karapapak / Terekeme ağzından alınan örneklerden hareketle çokluk ve hâl kategorileri üzerinde durularak ilgili yörelerin çokluk ve hâl çekimleri karşılaştırmalı bir şekilde gösterilmeye çalışılacaktır.Anahtar Kelimeler

Karapapak / Terekeme, Borçalı, Çıldır, çokluk, hâl


Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres : Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı ARTVİN
Telefon : 04662151043-2333 Faks :
Eposta : bugudergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri