Anasayfa    |  Künye   |  Etik Sorumluluklar   |  İletişim   |

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Özet


GÜRBÜZ TÜRK ÇOCUĞU DERGİSİ’NDE YER ALAN ÇOCUK ŞİİRLERİNİN DEĞERLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Değerler toplumsal yapıyı ayakta tutan direkler gibidir. Eğitim kurumları toplumla birey arasında değerlerin aktarımında bir köprü görevine sahiptir. Dolayısıyla bireylere toplumun sahip olduğu değerleri kazandırmada bu kurumlarda verilen eğitim uygulamalarında değerlerin dikkate alınması önemli görülmektedir. Değer eğitimi çeşitli yöntem ve teknikler ile çocuklara verilebilmektedir. Çocuk eğitiminde değerlerin kazandırılmasında çocuk edebiyatının büyük katkıları bulunmaktadır. Şiirler aracılığı ile çocuklara kazandırılmak istenilen değerler daha kolay ve hızlı bir şekilde aktarılabilmektedir. Bu bağlamda araştırmada Gürbüz Türk Çocuğu Dergisi’nin 1928-1930 yılları arasında basılmış sayılarındaki çocuk şiirlerinin değerler açısından incelemesi amaçlanmıştır. Araştırmada, nitel araştırma yöntemlerinden betimsel model kullanılmıştır. Şiirlerin incelenmesi sonucunda elde edilen bulgulara göre, bu şiirlerde en fazla çalışkanlık en az ise paylaşmak değerine yer verildiği görülmektedir. Bunun yanı sıra sevgi, vatanseverlik ve tasarruf değerlerine yüksek oranda, nezaket, özgüven, diğerkâmlık, tevazu ve sorumluluk değerlerine ise düşük oranda yer verildiği tespit edilmiştir. Çalışmada Gürbüz Türk Çocuğu Dergisi’ndeki şiirlerin değerler açısından çeşitliliğe ve yüksek orana sahip olduğu tespit edilmiştir. İncelenen literatürdeki şiirler de değerler açısından çalışmayı destekler niteliktedir. Bu bakımdan şiirlerin değerler eğitimi açısından zengin bir içeriğe sahip olduğu söylenebilir.Anahtar Kelimeler

Değerler, değerler eğitimi, şiir, çocuk edebiyatı


Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres : Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı ARTVİN
Telefon : 04662151043-2333 Faks :
Eposta : bugudergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri