Anasayfa    |  Künye   |  Etik Sorumluluklar   |  İletişim   |

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Özet


TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDA YER ALAN BİLGİLENDİRİCİ METİNLERİN ANLATIM BİÇİMLERİNİN VE METİNLERDE YER ALAN BİLGİ TÜRLERİNİN İNCELENMESİ

Türkçe dersinde kullanılan temel materyal ders kitaplarıdır. Ders kitaplarında yer alan metinler üzerinden yürütülen dersler ile öğrencilerin temel dil becerilerinin ve düşünme becerilerinin gelişimi amaçlanmaktadır. Ders kitaplarında MEB tarafından belirlenen öğretim programından yola çıkılarak hazırlanmış temalar ve bu temalara uygun metinler ile metin temelli çalışmalar yapılmaktadır. Metinlerin şekil özellikleri ve anlatım biçimlerinin özenle hazırlanmış olması ve eğitsel amaçlara ulaşmayı sağlayıcı nitelikte olması gerekmektedir. Bu çalışmada 2020 - 2021 eğitim öğretim yılında kullanılan Türkçe ders kitaplarında yer alan bilgilendirici metinlerin anlatım biçimleri incelenmiş ve bu metinlerde OECD 2030 Eğitimin Geleceği Pusulası’nda (2018) yer alan bilgi türleri tasnifine göre hangi bilgi türlerinin kullanıldığı tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırma nitel araştırma yöntemi ile desenlenmiş bir durum çalışmasıdır. Araştırmanın verileri doküman incelemesi yoluyla toplanmıştır. Verilerin çözümlemesi betimsel çözümleme yöntemi ile yapılmıştır. Elde edilen bulgulara göre bilgilendirici metinlerde en çok açıklayıcı anlatım biçimi kullanılmış olup bilgi türlerinden en çok disipliner bilgiye yer verildiği tespit edilmiştir. Ders kitaplarının hazırlanmasında anlatım biçimlerinden denk oranlarda yararlanılması ve farklı bilgi türlerinin de kullanılması önerilmektedir.Anahtar Kelimeler

Anlatım biçimleri, bilgi türleri, bilgi, Türkçe ders kitapları


Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres : Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı ARTVİN
Telefon : 04662151043-2333 Faks :
Eposta : bugudergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri