Anasayfa    |  Künye   |  Etik Sorumluluklar   |  İletişim   |

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

KELİMELERİN SOLUĞUNDA KEMAL ÖZER ŞİİRİ: GÜL YORDAMI, ÖLÜ BİR YAZ, TUTSAK KAN
(KEMAL ÖZER’S POETRY IN THE BREATH OF WORDS: THE WAY OF THE ROSE, A DEAD SUMMER, CAPTIVE BLOOD )

Yazar : Elif ÖKSÜZ GÜNEŞ    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2023
Sayı : 4(1)
Sayfa : 61-78
    


Özet

Kemal Özer, yaşamın iç dinamiklerine yapıtları aracılığıyla ayna tutmaya çalışan bir şairdir. Şiir, çocuk kitapları, deneme, eleştiri, gezi yazısı, günlük ve çevirileriyle hem Türk hem de dünya edebiyat evreninde kendine yer edinir. Yazın hayatına öykü ile başlasa da daha sonra şiire yönelir. Gül Yordamı, Ölü Bir Yaz ve Tutsak Kan kitaplarında özgür ve özgün çağrışımlarla dili zorlayan, dile anlam katmanları kazandırarak zenginleştiren İkinci Yeni şiirinin etkisi görülür. Bu tarzda yazan sanatkârlar toplumun sorunlarına kayıtsız kişiler olarak değerlendirilseler de İkinci Yeni sanatkârları bireyden hareketle genelin açmazlarını anlatırlar. Kemal Özer de ilk dönem şiirlerinde / ilk üç kitabında halkın ve onun sorunlarını kendi iç dünyasıyla özdeşleştirerek aktarır. İnsan duygularını, seçimleri, tedirgin ve sıkıntılı hâlleri dönemin diğer şairleri gibi yeni bir öz ve söyleyiş arama çabasıyla bütünleştirir.

1963’te “Tutsak Kan” kitabının yayınlanmasından yaklaşık on yıl sonra sanatkârın yazın serüveninde yeni bir dönem ve arayış devreye girer. Kemal Özer, şiir kitaplarının oluşturulması aşamasında sözcük seçimi, adlandırma, içerik, şekil bakımlarından bütüncül yaklaşım içindedir. O, her iki tarzla kurguladığı şiirlerinde anlatılan konuyu, iletilmek istediği mesajı titizlikle seçtiği kelimelerden ördüğü yapıyla metnine taşır.

Bu çalışmada sanatkârın İkinci Yeni tarzında yazdığı kitaplarında tercih edilen sözcük kadrosu ve kelimelerin kullanım sıklığından hareketle şiirlerinin tematik düzlemi değerlendirilecektir.Anahtar Kelimeler

Kemal Özer, İkinci Yeni, kelime kadrosuAbstract

Kemal Özer was a poet who endeavored to mirror the internal dynamics of life through his works. He carved out a place for himself both in Turkish and world literature with his poetry, children’s books, essays, criticisms, travels, diaries, and translations. The writer started his literary career but then focused on poetry. When writing his books Gül Yordamı (The Way of the Rose), Ölü Bir Yaz (A Dead Summer), and Tutsak Kan (Captive Blood), he did so under the influence of the Second New (in Turkish: İkinci Yeni) movement, which applies free and unique associations, pushes the limits of language and bestows semantic strata to it. Although they may be regarded as indifferent people, the Second New writers deal with social dilemmas in their works concerning individuals. In his early poems or his first three books, Kemal Özer touches on society and its problems identifying them with his inner world. He integrates the feelings, preferences, and troubled and distressed states of mind of people with an attempt to seek a new essence and speech like the other poets of the period.

Having given a decade of a break to poetry after the publication of Tutsak Kan (Captive Blood) in 1963, the poet underwent a new period and search in his literary life. In the creation of his poetry, the poet adopted a holistic approach concerning the selection of words, naming, content, and form. In his poems built in both styles, he transmitted his intended message with a structure weaved of meticulously picked words. 

The present study offers an evaluation of the thematic quality of the poetry of Kemal Özer examining the preferred vocabulary and the frequency of use of words in his books produced according to the Second New movement.Keywords

Kemal Özer, Second New, vocabulary

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres : Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı ARTVİN
Telefon : 04662151043-2333 Faks :
Eposta : bugudergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri