Anasayfa    |  Künye   |  Etik Sorumluluklar   |  İletişim   |

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

BORÇALI VE ÇILDIR KARAPAPAK / TEREKEME AĞZINDA ÇOKLUK VE HÂL KATEGORİLERİ
(PLURALITY AND CASE CATEGORIES IN BORÇALI AND ÇILDIR KARAPAPAK / TEREKEME DIALECT )

Yazar : Bahadır GÜNEŞ    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 2(4)
Sayfa : 407-421
    


Özet

Türk milletinin vatan hâline getirdiği kadim yörelerden biri, bugün Gürcistan sınırları içinde bulunan Borçalı’dır. Bu bölgede yaşayan nüfusun büyük bölümünü kaynaklarda “Karapapak” veya “Terekeme” olarak adlandırılan Türkler oluşturmaktadır. Özellikle 1828 Türkmençay Antlaşması ile 1877-1878 Osmanlı - Rus Savaşı sonrası kitleler hâlinde Türkiye’ye göç eden Karapapak / Terekeme Türkleri, ağız özellikleri itibarıyla Türkiye ile Türk Dünyası’nı birbirine bağlar. Azerbaycan sahasında Batı gurubu ağızları; Türkiye sahasında ise Doğu grubu ağızları içinde değerlendirilen Karapapak / Terekeme ağzı, Borçalı ve Türkiye’de ses, şekil, söz varlığı açısından çok büyük oranda aynı özellikleri sergiler. Bu çalışmada Borçalı ve Çıldır Karapapak / Terekeme ağzından alınan örneklerden hareketle çokluk ve hâl kategorileri üzerinde durularak ilgili yörelerin çokluk ve hâl çekimleri karşılaştırmalı bir şekilde gösterilmeye çalışılacaktır.Anahtar Kelimeler

Karapapak / Terekeme, Borçalı, Çıldır, çokluk, hâlAbstract

One of the ancient homelands that the Turkish nation homeland is Borçalı, located within the borders of Georgia today. The majority of the population living in this region is composed of Turks called Karapapak or Terekeme in the sources. Karapapak / Terekeme Turks, who migrated to Turkey in masses after the 1828 Türkmençay Treaty and the 1877-1878 Ottoman-Russian War. It connects Turkey and the Turkish World in terms of dialect features. Western group dialects in Azerbaijan; in Turkey, Karapapak / Terekeme dialect, which is considered among the eastern group dialects, Borçalı and Turkey exhibit very similar characteristics in phonetic, morphological and vocabulary. In this study, based on the samples taken from Borçalı and Çıldır Karapapak / Terekeme dialect, by emphasizing the plural and case categories, the plural and case conjugations will be tried to be shown in a comparative way.Keywords

Karapapak / Terekeme, Borçalı, Çıldır, plurality, case

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres : Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı ARTVİN
Telefon : 04662151043-2333 Faks :
Eposta : bugudergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri