Anasayfa    |  Künye   |  Etik Sorumluluklar   |  İletişim   |

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

TEKE AKADEMİ YOUTUBE KANALI’NIN TÜRKOLOJİYE KATKILARI
(CONTRIBUTIONS OF TEKE ACADEMY YOUTUBE CHANNEL TO TURKOLOGY )

Yazar : Nazmi ŞEN    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 2(4)
Sayfa : 380-392
    


Özet

Dijital ortamın sunduğu fırsatlar doğrultusunda daha fazla kişiye ulaşma hedefini gerçekleştirmek amacıyla eğitim alanında faaliyet gösteren kamu kuruluşlarına, özel kuruluşlara, akademik dergilere, derneklere, öğrenci topluluklarına vb. ait birçok YouTube kanalı bulunmaktadır. 2021 yılında dünyada interneti kullanan kişi sayısı 4,6 milyar civarındadır. Bilgisayar dışında kullanılan elektronik aletlerin de kullanımının yaygınlaşmasıyla (telefon, tablet) bir günde internette geçirilen süre yaklaşık 7 saate ulaşmıştır. Özellikle COVID-19 pandemisi sürecinde uzaktan eğitim ve uzaktan eğitimi destekleyen videolar aracılığı ile bilginin paylaşımı daha da önemli bir hâle gelmiştir. Bu süreçte temelleri atılan TEKE AKADEMİ YouTube Kanalı da Türkoloji ile ilgili farklı alanlardaki video paylaşımları ve canlı yayınlarla Türkolojinin bilgi akışına katkı sağlamıştır. Teknolojinin ve internetin kitleleri yönlendirici etkisi göz önüne alındığında teknoloji-eğitim ilişkisinin toplumu eğitici yönü kullanılarak bireylerin ilgili oldukları alandaki bilgilerine katkı sağlamada sosyal ağların önemli bir rolü olduğu bilinmektedir.

Dünyada eğitim alanında yaşanan değişimler doğrultusunda kurulan TEKE AKADEMİ YouTube Kanalı 1 Mayıs 2020 tarihinde yayın hayatına başlamıştır. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Derneği’nin belirlediği “faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapma ve kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenleme” gibi amaç ve ilkelere uygun olarak TEKE AKADEMİ tarafından oluşturulan içerikler YouTube kanalı aracılığıyla ilgililerin istifadesine sunulmaktadır.

Bu araştırmanın amacı TEKE AKADEMİ YouTube Kanalı’nda bulunan 53 videonun Türkolojiye katkılarını tespit etmektir. Ulaşılan veriler sonucunda 22 videonun bulunduğu “Bilimsel Konuşmalar” bölümü en fazla içeriğin bulunduğu bölüm olarak belirlenmiştir. Ulaşılan diğer sonuçlar grafiklerle ifade edilmiştir.Anahtar Kelimeler

YouTube, TEKE AKADEMİ, Türkoloji, Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim DerneğiAbstract

In order to achieve the goal of reaching more people in line with the opportunities offered by the digital environment, public organizations operating in the field of education, private organizations, academic journals, associations, student communities, etc. there are many YouTube channels that belong to it. The number of people using the Internet in the world in 2021 is 4,6 about a billion. With the spread of the use of electronic tools used other than computers (phone, tablet), the time spent on the Internet in a day has reached about 7 hours. Especially in the process of the COVID-19 pandemic, the sharing of information has become even more important through distance education and videos supporting distance education. TEKE ACADEMY YouTube Channel, the foundations of which were laid in this process, also contributed to the information flow of Turkology with different video shares and live broadcasts in different fields related to Turkology.  Considering the influence of technology and the internet on the masses, it is known that social networks have an important role in contributing to the knowledge of individuals in the field they are interested in by using the educational aspect of the technology-education relationship to educate society.

TEKE ACADEMY YouTube channel, which was established in line with the changes in the field of education in the world, started broadcasting on May 1, 2020. Content created by TEKE ACADEMY in accordance with the objectives and principles set by Association of Turkish Literature Culture Education such as "doing research for the activation and development of activities, organizing training activities such as courses, seminars, conferences and panels" is offered to the use of interested parties through the YouTube channel.

The aim of this research is to determine the contributions of 53 videos on TEKE ACADEMY YouTube channel to Turkology. As a result of the data obtained, the "Scientific Speeches" section with 22 videos was determined as the section with the most content. Other results obtained are expressed in graphs.Keywords

YouTube, TEKE ACADEMY, Turcology, International Association of Turkish Literature Culture Education

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres : Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı ARTVİN
Telefon : 04662151043-2333 Faks :
Eposta : bugudergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri