Anasayfa    |  Künye   |  Etik Sorumluluklar   |  İletişim   |

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

AHMET HAMDİ TANPINAR’IN “BENDEDİR KORKUSU” ADLI ŞİİRİNE YÖNELİK BİR SÖYLEM ÇÖZÜMLEMESİ DENEMESİ
(A DISCOURSE ANALYSIS ATTEMPT ON AHMET HAMDİ TANPINAR’S “BENDEDİR KORKUSU” NAMED POEM )

Yazar : Meryem GÜLER    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 3(1)
Sayfa : 16-29
    


Özet

Bu araştırmanın amacı Ahmet Hamdi Tanpınar’ın “Bendedir Korkusu” adlı şiirinin eleştirel söylem çözümlemesi bağlamında incelenmesidir. Yazınsal metinleri ele alan söylem çözümlemesinde, tümce ötesi durumlar, metni oluşturan kişinin bunu nasıl yapmayı tercih ettiği gibi söylemle ilgili bütün unsurlar dikkate alınarak söylem incelenmektedir. Toplumsal, kurumsal ve bireysel unsurların, söylemlere yansıdığının tartışılmaya başlanmasıyla; söylemlerde gizlenen ideolojinin ayrıntılı bir şekilde incelenmesi gerektiği gündeme gelmiştir. İdeolojinin yazılı metinlerde birden fazla bağlamda görülebilmesi, eserlerin örtük yapısının disiplinler arası bakış açısıyla incelenmesini gerektirmektedir. Bireyin inançları, tutumları ve değerleri olarak tanımlanabilecek ideolojinin oluşmasında, toplum ve çeşitli bağlamlar rol oynamaktadır. Bir edebiyat eserinin çözümlenmesinde bütün bağlamların ortaya çıkarılması, dil; toplum ve ideolojinin, birbirini dönüştürerek geliştirmesini sağlaması bakımından önem arz etmektedir. Bu çalışmada Ahmet Hamdi Tanpınar’ın “Bendedir Korkusu” şiiri, eleştirel söylem çözümlemesi yöntemiyle incelenmiştir. Tanpınar’ın şiirini Türk kültürüyle, dünyada tartışılan ve kabul edilen fikirlerle birlikte kendi bakış açısını harmanlayarak oluşturduğu, şiirine ideolojisini yansıttığı tespit edilmiştir.Anahtar Kelimeler

Söylem, söylem çözümlemesi, eleştirel söylem çözümlemesi, Ahmet Hamdi Tanpınar, Bendedir KorkusuAbstract

This research aims to examine Ahmet Hamdi Tanpınar’s poem “Bendedir Korkusu” in the context of critical discourse analysis. In the discourse analyses that deal with literary texts, the discourse is examined by taking into account all the elements related to the discourse, such as the transpositional situations, how the person who creates the text prefers to do it, and so on. With the beginning of the discussion of the reflection of social, institutional, and individual elements in the discourses, it has been raised that the ideology hidden in the discourses should be examined in detail. The fact that ideology can be seen in written texts in more than one context requires that the implicit structure of works should  be examined with an interdisciplinary perspective. Society and various contexts play a role in the formation of ideology, which can be defined as the beliefs, attitudes, and values of an individual. In the analysis of a literary work, it is important to reveal all the contexts, to ensure that language, society, and ideology transform and develop each other. In this study, Ahmet Hamdi Tanpınar’s poem “Bendedir Korkusu” was examined with the method of critical discourse analysis. It has been determined that Tanpınar’s poetry was created by blending his point of view with Turkish culture, the ideas discussed and accepted in the world, and he reflected his ideology in his poetry.Keywords

Discourse, discourse analysis, critical discourse analysis, Ahmet Hamdi Tanpınar, Bendedir Korkusu

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres : Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı ARTVİN
Telefon : 04662151043-2333 Faks :
Eposta : bugudergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri