Anasayfa    |  Künye   |  Etik Sorumluluklar   |  İletişim   |

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

GÖRSEL SANATLAR UZMANI VE İLLÜSTRATÖR LEVENT ALYAP’IN HAZIRLADIĞI BAZI LOGOLAR ÜZERİNE
(REGARDING SEVERAL LOGOS DESIGNED BY VISUAL ARTS SPECIALIST AND ILLUSTRATOR LEVENT ALYAP )

Yazar : Cengiz ALYILMAZ    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 2(2)
Sayfa : 129-161
    


Özet

Tarihe, kültüre, dile, edebiyata, sanata vd. ait değerler, geçmişten geleceğe aktarılırken bazı bilim, kültür ve sanat adamlarının önemli rol oynadıkları; öncü görevi üstlendikleri görülür. Bu ender insanlar çoğu kez her türlü zorluğa, güçlüğe ve imkânsızlığa katlanıp özverili şekilde çalışarak alanlarına önemli katkılarda bulunmuşlardır. Sıradan olanların sıradan faaliyetler sergiledikleri dönemlerde onların yaptıkları önceleri yadırganıp tepkiyle karşılanmış; sonraki dönemlerde ise kabul görüp benimsenerek farkındalık oluşturmuştur.

Türkiye’de yaptığı çalışmalarla Türk sanat tarihine, Türk kültür tarihine, Türk diline, Türk yazıt bilimine önemli katkılarda bulunanlardan biri de 3 Mayıs 1977 tarihinde Erzurum’da dünyaya gelen (ve asıl çalışma alanı görsel sanatlar ve illüstrasyon olan) Levent ALYAP’tır.

ALYAP’ın sanatının özünü eski Türk kültür ve uygarlığına, Türk sanatına, tarihine, diline, Türk yaşayış ve inanışına ait değerler oluşturmaktadır.

Levent ALYAP, bilişim teknolojilerinden de yararlanarak birbirinden özgün illüstrasyonlar, tasarımlar logolar ve amblemler yapmakta; eski Türk yazıtlarının paleografik, kaligrafik ve epigrafik özelliklerinden hareketle fontlarını hazırlamakta ve bunlarla ilgili birbirinden değerli makaleler yazmaktadır.

ALYAP, başarılı çalışmalarından ve hazırladığı eşsiz tasarımlardan dolayı 2012 yılında merkezi Gürcistan’da bulunan Valeh Hacılar Uluslararası Bilimsel ve Kültürel Araştırmalar Vakfı tarafından “Türk Dünyası Hizmet Ödülü”ne layık görülmüştür.

ALYAP, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin, başarılı çalışmalarının yanında “Uluslararası TEKE Derneği”nin, “Uluslararası TEKE Dergisi”nin, “TEKE Akademi”nin ve “BUGU Dil ve Eğitim Dergisi”nin “sanat danışmanı” ve “illüstratörü” olarak da görev yapmaktadır.

Bu makalede Levent ALYAP’ın kısa öz geçmişi, sanatı ve hazırladığı bazı logolor hakkında bilgi verilmektedir.Anahtar Kelimeler

Levent ALYAP, görsel sanatlar, grafik tasarım, illüstratör, logo, amblem, Uluslararası TEKE Dergisi, BUGU Dil ve Eğitim Dergisi.Abstract

It is observed throughout history that some scientists, artists, and intellectuals play a significant role in carrying values related to culture, language, literature, and art to the future, acting as pioneers. While enduring many difficulties and poverty in their lives, these exceptional people worked unselfishly and contributed greatly to their fields. At first, the actions of these extraordinary people drew strange reactions from ordinary people. With time, the said actions became accepted and started to make difference in the world.

Contributing significantly to Turkish art history, Turkish cultural history, Turkish language, and Turkish epigraphics with the visual arts and illustration works he carried out in Turkey, Levent Alyap was born in Erzurum on May 3, 1977.

Alyap's works are based on old Turkic culture and civilization, art, language, living, and beliefs.

Utilizing information technologies also, Levent Alyap creates unique illustrations, designs, logos, and emblems; creates fonts influenced by old Turkic inscriptions' paleographic, calligraphic, and epigraphic characteristics; and writes related substantial papers.

In 2012, Alyap was awarded the "Turkic World Service Award" because of his successful work and exceptional designs by Valeh Hacılar International Scientific and Cultural Research Foundation, based in Georgia.

Along with his academic practices and prosperous studies, he also works as the art consultant and illustrator for the International Association of Turkish Literature and Culture Education (TEKE), International Journal of TEKE, TEKE Academy, and BUGU Journal of Language and Education.

This study is focused on Levent Alyap's brief biography, art, and various logos he designed.Keywords

Levent ALYAP, visual arts, graphic design, illustrator, logo, emblem, International Association of Turkish Literature and Culture Education (TEKE), BUGU Journal of Language and Education.

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres : Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı ARTVİN
Telefon : 04662151043-2333 Faks :
Eposta : bugudergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri