Anasayfa    |  Künye   |  Etik Sorumluluklar   |  İletişim   |

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

SELİM İLERİ’NİN BODRUM DÖRTLEMESİ ANA BAŞLIKLI ROMANLARINDA ANLATICI PROFİLLERİ VE ANLATIM TEKNİKLERİ (BİLİNÇ AKIMI TEKNİĞİ)
(NARRATIVE PROFILES IN THE SELİM İLERİ’S NOVELS WITH THE MAIN TITLE OF BODRUM DÖRTLEMESİ AND NARRATIVE TECHNIQUES (CONSCIOUSNESS FLOW TECHNIQUE) )

Yazar : Muhammet Lütfü AKYÜZ   - Nurullah ŞAHİN  
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 2(4)
Sayfa : 499-521
    


Özet

Geleneksel roman anlayışının yerini modern roman anlayışına bıraktığı günümüzde edebî eserlerde anlatıcı tipleri de değişim göstermektedir. Geleneksel anlatıcı tipleri yerini modern anlatıcı tiplerine bırakmaktadır. Selim İleri’nin kaleme aldığı Bodrum Dörtlemesi serisinde kullanılan anlatıcı tiplerinin modern romanlarda kullanılan anlatıcı tipleriyle örtüşüp örtüşmediğinin tespit edilmesi amacıyla gerçekleştirilen bu çalışmada; “Selim İleri’nin Bodrum Dörtlemesi ana başlıklı romanlarında hangi anlatıcı profilleri, bakış açısı ve anlatım teknikleri, -bilinç akımı- yer almıştır?” sorusuna cevap aranmıştır.

Selim İleri’nin Bodrum Dörtlemesi’nin anlatıcı tipleri, bakış açıları ve bilinç akımı tekniğine göre incelendiği bu araştırma nitel yaklaşıma göre tasarlanmıştır. Araştırmada veri toplama tekniği olarak doküman analizi kullanılmıştır. Elde edilen veriler betimsel analiz tekniğiyle çözümlenmiş ve değerlendirilmiştir. Anlatıcı tiplerini ve bilinç akımını tespit etmeyi amaçlayan çalışmada Selim İleri’nin Bodrum Dörtlemesi serisini oluşturan “Her Gece Bodrum, Ölüm İlişkileri, Cehennem Kraliçesi” ve “Bir Akşam Alacası” adlı kitapları çalışmanın kapsamını oluşturmaktadır. Araştırmanın sonucunda; Selim İleri’nin Bodrum Dörtlemesi’nde, modern romanın gerektirdiği anlatıcı tipleri ve bakış açısının kullanıldığı ve bireyi anlatmada kullanılan bilinç akımı tekniğinin amaca uygun bir şekilde kullanıldığı sonucuna ulaşılmıştır.Anahtar Kelimeler

Anlatıcı, bakış açısı, bilinç akımı, Selim İleri, Bodrum Dörtlemesi, anlatım tekniğiAbstract

Nowadays, just as the modern understanding of novels has replaced the traditional understanding of novels, the types of narrators in literary works are also changing. Modern narrator types are replacing traditional narrator types. This study which was conducted to determine whether the narrator types used in the Bodrum Quartet series written by Selim İleri coincides with the narrator types used in modern novels; it was aimed to answer the question of "Which narrator profiles, point of view and narration techniques- stream of consciousness- were used in the Serim İleri's novels titled Bodrum Quartet?".

This research, in which Selim İleri's Bodrum Quartet is examined in terms of the narrator types, point of view, and stream of consciousness technique, was designed according to the qualitative approach. Document analysis was used as the data collection technique in the study. The data obtained were analyzed and evaluated using descriptive techniques. In the study aimed to determine the narrator types and the stream of consciousness, the books "Bodrum Every Night,” "Death Relations,” "Queen of Hell," and "Twilight of an Evening," which constitute the Bodrum Quartet series of Selim Oneri, constitute the scope of the study. At the end of the research; It was concluded that the narrator types and the point of view required by the modern novel were used in Selim İleri's Bodrum Quartet and that the stream of consciousness technique used to describe the individual was used appropriately.Keywords

Narrator, point of view, stream of consciousness, Selim İleri, Bodrum Dörtlemesi, narrative technique

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres : Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı ARTVİN
Telefon : 04662151043-2333 Faks :
Eposta : bugudergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri