Anasayfa    |  Künye   |  Etik Sorumluluklar   |  İletişim   |

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

GÜRBÜZ TÜRK ÇOCUĞU DERGİSİ’NDE YER ALAN ÇOCUK ŞİİRLERİNİN DEĞERLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
(EXAMINING CHILDREN’S POEMS IN TERMS OF VALUES IN JOURNAL OF GÜRBÜZ TÜRK ÇOCUĞU )

Yazar : Meryem ÇELİK    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 2(4)
Sayfa : 443-457
    


Özet

Değerler toplumsal yapıyı ayakta tutan direkler gibidir. Eğitim kurumları toplumla birey arasında değerlerin aktarımında bir köprü görevine sahiptir. Dolayısıyla bireylere toplumun sahip olduğu değerleri kazandırmada bu kurumlarda verilen eğitim uygulamalarında değerlerin dikkate alınması önemli görülmektedir. Değer eğitimi çeşitli yöntem ve teknikler ile çocuklara verilebilmektedir. Çocuk eğitiminde değerlerin kazandırılmasında çocuk edebiyatının büyük katkıları bulunmaktadır. Şiirler aracılığı ile çocuklara kazandırılmak istenilen değerler daha kolay ve hızlı bir şekilde aktarılabilmektedir. Bu bağlamda araştırmada Gürbüz Türk Çocuğu Dergisi’nin 1928-1930 yılları arasında basılmış sayılarındaki çocuk şiirlerinin değerler açısından incelemesi amaçlanmıştır. Araştırmada, nitel araştırma yöntemlerinden betimsel model kullanılmıştır. Şiirlerin incelenmesi sonucunda elde edilen bulgulara göre, bu şiirlerde en fazla çalışkanlık en az ise paylaşmak değerine yer verildiği görülmektedir. Bunun yanı sıra sevgi, vatanseverlik ve tasarruf değerlerine yüksek oranda, nezaket, özgüven, diğerkâmlık, tevazu ve sorumluluk değerlerine ise düşük oranda yer verildiği tespit edilmiştir. Çalışmada Gürbüz Türk Çocuğu Dergisi’ndeki şiirlerin değerler açısından çeşitliliğe ve yüksek orana sahip olduğu tespit edilmiştir. İncelenen literatürdeki şiirler de değerler açısından çalışmayı destekler niteliktedir. Bu bakımdan şiirlerin değerler eğitimi açısından zengin bir içeriğe sahip olduğu söylenebilir.Anahtar Kelimeler

Değerler, değerler eğitimi, şiir, çocuk edebiyatıAbstract

Values are like pillars that hold the social structure up. Educational institutions serve as a bridge in the transfer of values between the society and its members. Therefore, values should be taken into account in educational practices to help individuals acquire social values. Children can be given values education with the help of various methods and techniques. Children’s literature makes major contributions to the acquisition of values in children’s education. Values that children are desired to learn can be transferred more easily and quickly through poems. Thus, this study aimed to examine the values in children’s poems in the editions of the Turkish Children’s Magazine Gürbüz (Turkish title: Gürbüz Türk Çocuğu Dergisi) published between 1928 and 1930. The study used a qualitative descriptive research design. The results of the analysis of the poems showed that the most commonly addressed value is diligence, and the least commonly addressed value is sharing. The analysis results also showed that the values of love, patriotism, and saving are treated to a great extent in the poems, while the values of courtesy, self-confidence, altruism, humility, and responsibility are treated to a lesser extent. This study found that the poems published in Turkish Children’s Magazine Gürbüz addressed a large variety and percentage of values. It can thus be said that poems have rich content in terms of values educationKeywords

Values, values education, poetry, children’s literature

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres : Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı ARTVİN
Telefon : 04662151043-2333 Faks :
Eposta : bugudergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri